News - 8th October 2018

#parkrunabú! Irish speakers and parkrunners in Carlow Town

carlow town irish language

Earlier this year Oireachtas na Gaeilge distributed wristbands with ‘Tá Gaeilge agam’ (‘I speak Irish’) to Irish speaking parkrunners, so that they could identify other Irish speakers at parkruns and chat to them.

 

Carlow Town parkrun was the latest parkrun to host an Irish language celebration event, as Majella Ní Chríocháin from Oireachtas na Gaeilge explains.

 

We had a fabulous day with Carlow Town parkrun on 15 September when a record 145 participants and over 70 others took part in what was a carnival like event with a bouncy castle, face painting, a clown and food marquee. Myself and Lisa Kennedy, the parkrun Director arrived shortly after 8am to get everything set up and were soon joined by Victor who took over inflating the Bliain na Gaeilge balloons and by the wonderful Bríde de Róiste, who runs the local Irish language group, Glór Cheatharlach and who seems to know everyone in the town and indeed in the county!

 

By the time people were gathering at the start line, the finish line was festooned with balloons, the tables laid out with healthy and some not so healthy snacks and the Wibbly Wobbly Clown had her face painting gear ready to go. We distributed our ‘Tá Gaeilge agam’ (I speak Irish) wristbands which were very much in demand, particularly amongst the children and following the run briefing in Irish and English local Elite sprinter Marcus Lawler started the run by the beautiful River Barrow.

 

It didn’t seem long before the first finishers crossed the line, with red and blue metal water flasks that Foras na Gaeilge had provided us with handed out to participants. Thanks to Bríde, KCLR96FM, the local radio station, broadcast their Breakfast Show live from the event with celebrity Chef Edward Hayden, who is also an Irish speaker and he interviewed parkrunners, as well as some local politicians who came along.

 

The weather was beautiful, there was lots of entertainment for the kids, organised by Bríde, and it was well after 12 noon by the time the last ones left the park. As we were clearing up, we invited people walking past in the park to finish up the goodies and were delighted to be able to tell a Romanian family and a Brazilian family living in the town what the event all about and to invite them to future parkruns.

 

The event was a great success, so much so that Carlow parkrun and Glór Ceatharlach have already committed to run at least one other #parkrunabú! event in 2019. We in Oireachtas na Gaeilge are delighted with the support parkrun have given us in running these events which bring benefits to parkrun and to the local Irish language communities.

 

Lisa Kennedy summed up what the benefits were from parkrun’s point of view:

 

‘It was an excellent event, so many people have come up to me to say how great it was. From our parkrun perspective, it wasn’t just about the numbers, it was about working with another community within our local area and giving a parkrun welcome to a wider group of people, who possibly never considered doing it or even had heard of parkrun. It was something different for our regular volunteers and participants too!’

 

For local Irish language organisations, it provides them with another platform from which to promote the Irish language and attract new members and participants in their activities. Bríde had distributed fliers amongst the local Gaelscoil children, many of whom came with their parents, delighted to be able to take park in an event where Irish was spoken outside of school. It’s a win win for everyone!

 

If you would like to experience a #parkrunabú event, the next is on Saturday 27 October in Corkagh Park in Dublin, where the local Irish language group, Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin are taking over the running of the event for the day and providing the team of volunteers. And we will of course be there again with our wristbands, our coloured flasks and some goodies. Bí linn ag parkrun!

 

#parkrunabú! Cainteoirí Gaeilge agus reathaithe parkrun i gCeatharlach

 

Bhí lá iontach againn ag parkrun Cheatharlach ar an 15 Meán Fómhair, lá ar ghlac 129 duine páirt sa rith nó sa siúil 5k (níos mó ná mar a ghlac páirt riamh cheana), agus ghlac os cionn 70 eile páirt sa tsiamsaíocht ina dhiaidh. Bhí caisleán preabach ann, péinteáil aghaidheanna, bean ghrinn agus marquee lán le bia agus sólaistí. Bhí mé féin agus Lisa Kennedy, Stiúrthóir parkrun ann thart ar 8 r.n. le gach rud a shocrú agus tháinig Victor ansin le cúnamh a thabhairt chun aer a chur i mbalúin Bhliain na Gaeilge. Bhí an bhean iontach, Bríde de Róiste ó Ghlór Cheatharlach a bhfuil aithne aici ar gach duine sa bhaile agus go deimhin sa chontae ann go luath freisin leis an tae agus caife.

 

Faoin am a bhí daoine bailithe le chéile ag an líne thosaithe, bhí an líne chríche clúdaithe le balúin, bhí smailceacha sláintiúla agus cuid nach raibh chomh sláintiúil sin leagtha amach ar na boird agus bhí a fearas phéinteáil aghaidheanna réitithe ag Wibbly Wobbly Clown. Dáileadh ár mbandaí rosta ‘Tá Gaeilge agam’ ar an slua agus bhí an-tóir orthu, go mór mór i measc na bpáistí. Tugadh treoir eolais i nGaeilge agus i mBéarla agus chuir an reathaí áitiúil, Marcus Lawler, scoth an rábálaí tús leis an rith in aice na Bearú álainn.

 

Níor airigh muid go raibh mórán ama imithe thart nuair a thosaigh na céad reathaithe ag teacht trasna na líne críche, agus ina measc bhí Spiderman agus é gléasta ina fheisteas, a bhí ag teacht leis na fleascanna deasa gorma agus dearga miotail a bhí curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge le tabhairt do na rannpháirtithe. Buíochas le Bríde, craoladh Seó Bhricfeasta KCLR96FM beo ón ócáid agus chuir Edward Hayden, an cócaire mór le rá a bhfuil Gaeilge aige agallamh ar rannpháirtithe, ar an bhfoireann dheonach, agus ar roinnt polaiteoirí a bhí tagtha ann.

 

Bhí an aimsir go hálainn, bhí neart siamsaíochta, eagraithe ag Bríde, ann do na páistí agus bhí sé píosa tar éis a 12 faoin am a d’fhág an duine deireanach an pháirc. Agus muid ag glanadh na háite, thug muid cuireadh do dhaoine a bhí ag siúl thart na rudaí deasa a ithe agus bhí ríméad orainn a bheith in ann a mhíniú do theaghlach ón Rómáin agus do theaghlach ón mBrasaíl céard ba chúis leis an ócáid agus cuireadh a thabhairt dóibh teacht chuig an gcéad parkrun eile.

 

D’éirigh thar cionn leis an imeacht agus bhí parkrun Cheatharlach agus Glór Cheatharlach chomh sásta sin leis go bhfuil geallta acu imeacht amháin eile #parkrunabú! ar a laghad a reáchtáil i 2019. Tá muid in Oireachtas na Gaeilge an-sásta leis an tacaíocht atá tugtha ag parkrun dúinn i reáchtáil na n-imeachtaí seo, a bhfuil buntáistí ann do parkrun agus do phobail na Gaeilge araon.

 

Seo mar a labhair Lisa Kennedy faoi:

 

‘Imeacht den scoth a bhí ann, tháinig an oiread sin daoine chomh fada liom ina dhiaidh ag rá cé chomh hiontach is a bhí sé! Ó thaobh parkrun de, ní bhaineann sé le líon na ndaoine amháin, baineann sé le bheith ag obair le pobal eile inár gceantar, baineann sé le fáilte a chur roimh ghrúpa níos leithne daoine chuig parkrun, daoine b’fhéidir nár smaoinigh riamh ar pháirt a ghlacadh i parkrun nó nár chuala fiú faoi. Rud difriúil a bhí ann dár bhfoireann dheonach agus dár rannpháirtithe freisin!’

 

D’eagrais Ghaeilge, tugann na hócáidí seo deis eile dóibh an Ghaeilge a chur chun cinn agus daoine nua a mhealladh chuig a gcuid gníomhaíochtaí. Bhí bileoga faoin #parkrunabú! tugtha ag Bríde do pháistí na Gaelscoile áitiúla agus tháinig go leor acu sin lena dtuismitheoirí, agus iad bhreá sásta a bheith páirteach in imeacht Gaeilge taobh amuigh den scoil.

 

Má tá spéis agat #parkrunabú! a bhlaiseadh, beidh an chéad ócáid eile againn Dé Sathairn 27 Deireadh Fómhair i bPáirc Chorcaí i mBaile Átha Cliath, áit a dtógfaidh Gaeilgeoirí Chluain Dolcáin seilbh ar an parkrun. Cuirfidh siad foireann dheonach ar fáil don lá agus ar ndóigh beidh muid ann lenár mbandaí rosta, le fleascanna ildaite agus roinnt smailceacha. Bí linn ag parkrun!

 

Majella Ní Chríocháin
Oireachtas na Gaeilge

Share this with friends:

Jane-Sherwood-3

Celebrating one year of 5k Your Way

In 2018, the 5k Your Way initiative was launched by oncology doctor, and professional triathlete, Lucy Gossage in partnership with cancer survivor Gemma Hillier-Moses.   Their concept was simple: oncology professionals, those living with, or who have had, cancer and their families are encouraged to attend a local parkrun event on the last Saturday of every…

IMG-20190615-WA0002 (1)

Eoin Foley is our Vhi parkrun Hero winner for May

The Vhi parkrun Hero award for the month of May has been awarded to Eoin Foley from River Valley parkrun, Co. Dublin.   The monthly award recognises and rewards inspirational, hardworking and dedicated members of the parkrun community who embody the ethos of parkrun or have made an outstanding contribution – be they participants or volunteers. Eoin…