Blog

#parkrunabú! Bushy Park Dublin
Read more › News - 15th May 2019

#parkrunabú! san Fháirche!

D’eascair #parkrunabú! as tionscnamh inar spreag Oireachtas na Gaeilge reathaithe parkrun a raibh Gaeilge acu banda rosta le ‘Tá Gaeilge agam’ air a chaitheamh, ionas go bhféadfaidís cainteoirí eile Gaeilge a aithint agus labhairt leo le linn parkrun. Bhí an oiread sin éilimh ar na bandaí rosta seo gur thug an tOireachtas cuireadh do parkrun…

IMG_20190406_093954_10CS
Read more › News - 14th May 2019

#parkrunabú! in Clonbur!

#parkrunabú! grew out of an initiative where Oireachtas na Gaeilge encouraged Irish speaking parkrunners to wear wristbands with ‘Tá Gaeilge agam’ (I Speak Irish) , so that they could identify other Irish speakers and chat to them during parkrun. Such was the demand for these that Oireachtas invited parkruns to host Irish language friendly events….

Irish_Runner_06
Read more › News - 6th February 2019

#parkrunabú!

Irish speakers are being encouraged to take part in a number of #parkrunabú! events around the country this year, where they can wear their ‘Tá Gaeilge agam’ ( I speak Irish) wristbands. The first of these events is in Tramore, Co. Waterford on Saturday 23 February, where Run Director, Deirdre Chapman has volunteered her 13…

Irish_Runner_06
Read more › News - 5th February 2019

#parkrunabú!

Tá Oireachtas na Gaeilge ag spreagadh cainteoirí Gaeilge le páirt a ghlacadh in imeachtaí #parkrunabú!  thart timpeall na tíre agus banda rosta ‘Tá Gaeilge agam’ a chaitheamh. Beidh an chéad cheann de na himeachtaí seo ag tarlú ar an Trá Mhór, Port Láirge Dé Sathairn 23 Feabhra, áit a dúirt Stiúrthóir an parkrun, Deidre Chapman,…