Nieuws - 17th December 2020
Tags:

Betrokken blijven: lockdown in cijfers

numbers cover

Het was een jaar als geen ander, maar ook, in sommige opzichten, een jaar waarin we hebben gedaan wat we altijd doen: gegevens analyseren om onze beslissingen op te baseren. parkrun’s Global Head of Analysis Mike Graney vertelt over een jaar vol fantastisch inzicht.
 
Met wereldwijd meer dan twee miljoen verschillende deelnemers aan parkrun gedurende een normaal jaar is het een uitdaging om op een efficiënte manier inzicht te vergaren in het brede scala aan wandelaars, hardlopers en vrijwilligers, jong en oud en met verschillende achtergronden.
 
Een belangrijke bron van gegevens en inzicht die onze besluitvorming gedurende 2020 heeft ondersteund, waren de online vragenlijsten die we aan de parkrun-gemeenschap hebben gestuurd. Op basis van onze bestaande kennis over parkrunners kunnen we een representatieve groep parkrunners selecteren om ons te helpen een beeld te vormen over meningen en gevoelens (over uiteenlopende onderwerpen), om vervolgens die informatie te gebruiken bij onze besluitvorming,
 
Gedurende de loop van het jaar hebben we meer mensen benaderd dan ooit. We ontvingen ruim 130.000 individuele reacties vanuit de parkrun-gemeenschap. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen één van onze vragenlijsten in te vullen. Dit draagt absoluut bij aan een beter begrip van wat voor jou belangrijk is, iets wat we nog niet eerder op deze manier hebben weten te bereiken.
 
De “terug naar parkrun”-vragenlijst, waarin we de intentie meten om weer aan parkrun mee te doen als wandelaar, hardloper of vrijwilliger, heeft (nu in z’n 24ste week) in totaal bijna 80.000 reacties opgeleverd.
 
De mensen die deze “terug naar parkrun”-vragenlijst hebben ingevuld hebben in de 12 maanden voor het stoppen van parkrun in maart 2020 aan meer dan een miljoen parkruns meegedaan en meer dan 200.000 keer als vrijwilliger meegeholpen.
 
Hoewel de onderzoeken veerkracht hebben laten zien wat betreft de wens om weer aan parkrun mee te gaan doen zijn we ons ook terdege bewust van de tol die de pandemie en de lockdowns hebben geeist van de parkrun-gemeenschap.
 
In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland hebben we aanvullend onderzoek gedaan om hierin beter inzicht te krijgen.
 
De rode draad door alle ontvangen antwoorden blijft de sterke wens om weer met andere mensen contact te hebben. In elk land gaven minstens zeven van de tien ondervraagden aan dat contacten met anderen negatief beïnvloed te zijn door de pandemie. Het overgrote deel gaf aan weer terug te willen komen naar parkrun, met als belangrijkste motief weer het gevoel te willen hebben deel uit te maken van de gemeenschap.
 
In november hebben we alle volwassenen die in de 12 maanden voor maart 2020 vrijwilliger zijn geweest bij een junior-parkrun-evenement in het Verenigd Koninkrijk of Ierland een e-mail gestuurd. En opnieuw waren sociale banden een terugkerend thema in de antwoorden. Acht van de tien ouders vonden dat de band tussen hun kinderen en hun vriendjes de laatste 6 maanden verslechterd was. Een duidelijke meerderheid gaf aan dat het niet mee kunnen helpen als vrijwilliger bij een junior-parkrun-evenement tot gevolg had dat ze minder tijd doorbrachten met hun vrienden en dat het totaal aantal sociale banden was verminderd.
 
Het junior-parkrun onderzoek onderstreept ook de grote variatie aan ondervraagden. We ontvingen reacties van vrijwilligers van elk junior-parkrun-evenement in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Van meer dan 150 evenementen ontvingen we 20 of meer ingevulde vragenlijsten, wat gelijk staat aan een volledig team vrijwilligers op een zondagochtend bij een gemiddeld evenement.
 
Als we hier de verschillende andere onderzoeken die we regelmatig uitvoeren bij optellen, hebben we van 95% van de parkrun-evenementen wereldwijd ten minste één reactie ontvangen. Denk hierbij aan de onderzoeken waarmee we het vertrouwen in parkrun meten (wat in de onderzochte gebieden stabiel blijft op minstens 92%) en de onderzoeken naar de beleving van vrijwilligers.
 
We kunnen weliswaar nog niet allemaal terug naar ons lokale parkrun-evenement, maar we blijven luisteren en leren, en we slaan ons er sámen doorheen.
 

Deel met je vrienden:

COVID_APR_WEEK_1_NEWS

COVID-19 (Coronavirus) Update: 6 april

De situatie rondom Covid-19 (Coronavirus) kunnen we met gemak voor bijna ieder parkrun-land als turbulent omschrijven.   Sommige parkrun-landen gaan toenemende lockdown restricties tegemoet, Andere landen beginnen langzaam het licht aan het einde van de tunnel te zien.   In Zuid-Afrika paste de overheid de richtlijnen binnen Alert level 1 aan waardoor de capaciteit voor…

COVID_APR_WEEK_1_NEWS

COVID-19 (Coronavirus) Update: 30 maart

Ondanks dat er deze week geen grote verandering is in de 22 landen waar we actief zijn, zijn we verheugd te kunnen bevestigen dat we verwachten dat er 52 junior parkrun evenementen in Engeland herstarten op zondag 11 april.   We werken samen met de teams hard aan het afwerken van de checklist voor het…