Ogłoszenia - 26th Październik 2016
Sekcje:

Regulamin konkursu ‘Moja historia z parkrun’

Regulamin konkursu ‘Moja historia z parkrun’

Zarejestrowanych uczestników parkrun Polska zapraszamy do udziału w konkursie ‘Moja historia z parkrun’ organizowanym w terminie 14-20 październik br. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie pisemnej (preferowany format dokumentu Word) swojej historii udziału biegach w parkrun. Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą 15 października 5 rocznicą biegów parkrun Polska

 

Regulamin konkursu ‘Moja historia z parkrun’

 1. Organizatorem konkursu jest fundacja parkrun Polska
 2. Konkurs organizowany jest w terminie 14-20 października 2016r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: ‘Moja historia z parkrun’
 4. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zarejestrowani w systemie parkrun Polska, którzy dokonali rejestracji za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.parkrun.pl/rejestracja.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Pracę konkursową w formie elektronicznej (preferowany format dokumentu Word) należy przesłać mailowo na adres polskabiuro@parkrun.com do dnia 20 października 2016 roku. W treści maila należy podać imię, nazwisko autora, wiek oraz lokalizację parkrun. W temacie maila należy wpisać ‘Konkurs’. Opis nie może przekraczać 1500 znaków ze spacjami.
 2. Praca konkursowa ma być pracą pisemną przygotowaną za pomocą edytora tekstu (preferowany format dokumentu Word). Temat pracy: ‘Moja historia z parkrun’.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy i przystępując do konkursu przekazuje ww. prawa organizatorowi konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych w procesie organizacji oraz przetwarzania danych w ramach organizowanego konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Kapituła konkursu powołana przez organizatora, wyłoni laureatów konkursu spośród autorów przesłanych prac.
 2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: zgodność z tematyką, ciekawa historia oraz oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 27 października 2016 w biuletynie parkrun Polska.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Timex Group Polska Timex Group Polska Sp. z  o. o., Aleje Jerozolimskie 172, Warszawa 02-486.
 5. W konkursie zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody. Nagrodami będą zegarki biegowe firmy Timex.
 6. Decyzja Kapituły, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej parkrun oraz na portalach społecznościowych.
 2. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Prześlij znajomemu:

parkrun Ogród Saski 11

7 razy “p” jak parkrun – parkrun Ogród Saski, Lublin

parkrun to ludzie! To ich energia i zaangażowanie tworzą tę niezwykłą atmosferę, która przyciąga nas w sobotnie poranki na biegi, truchtanie, maszerowanie. Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam parkrun Ogród Saski w Lublinie.   Joanna Klausa-Wartacz: Pierwsze „p” jak pierwszy parkrun. Tomku, skąd wziął się pomysł na uczestnictwo w nim? Gdzie biegłeś swój pierwszy parkrun? Jak to…

Vallaskogen-cover-1-9900000000079e3c

pozdrowienia z parkrun Polska

parkrun to inicjatywa, która angażuje, pomaga i łączy społeczności. Od momentu powstania parkrun wspierał i znacząco zmienił życie milionów ludzi. Pomagaliśmy sobie w trudnych chwilach. Przetrwaliśmy ciężki czas rozłąki spowodowanej pandemią. A teraz z ogromną przyjemnością po półrocznej przerwie, mamy możliwość przekazania Ci dobrej wiadomości. W październiku planujemy powrót na nasze parkrunowe trasy. Ogromna radość…