Nowości - 31st Sierpień 2017
Sekcje:

Regulamin konkursu “Biegowy Potop Szwedzki ze Stenaline Polska”

rsz_900x416-stenaline

Wszystkich zarejestrowanych uczestników parkrun Polska zapraszamy do udziału w konkursie “Biegowy Potop Szwedzki ze Stenaline Polska” organizowanym w terminie 31 sierpnia – 5 września 2017 r. Tematem konkursu jest przesłanie dowolnego zdjęcia związanego z bieganiem.

 

Organizatorem konkursu jest Stenaline Polska we współpracy z fundacją parkrun Polska
 
Konkurs organizowany jest w terminie 31 sierpnia – 5 września 2017 r.
 
W konkursie mogą brać udział uczestnicy zarejestrowani w systemie parkrun Polska, którzy dokonali rejestracji za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.parkrun.pl/rejestracja.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

Pracę konkursową – zdjęcie w formie elektronicznej (preferowany format dokumentu jpg) należy umieścić w serwisie facebook, oznaczyć je jako dostępne publicznie (tak żebyśmy mogli do niego łatwo dotrzeć) oraz dodać opis posta ze zdjęciem poprzez umieszczenie dwóch obowiązkowych hashtagów: #stelinepolska oraz #loveparkrun, dzięki czemu zlokalizujemy umieszczone zdjęcia konkursowe. Zdjęcia należy umieszczać w terminie 31 sierpnia – 5 września 2017 r. włącznie.
 
Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest również polubienie profilu parkrun Polska oraz Stenaline Polska na facebook.
 
Prace fotograficzne przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi w prasie czy innych konkursach.
 
Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy i przystępując do konkursu przekazuje ww. prawa organizatorowi konkursu.
 
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych w procesie organizacji oraz przetwarzania danych w ramach organizowanego konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Wyniki konkursu i nagroda

 

Kapituła konkursu powołana przez organizatora wyłoni laureatów konkursu spośród autorów przesłanych prac. Jako zwycięzca zostanie wybrany autor najciekawszego zdjęcia.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 9 września 2017 r. na profilu parkrun Polska na facebook.

 

Fundatorem nagrody w konkursie jest Stenaline Polska.

 

Nagrodą jest jeden wyjazd dla dwóch osób na Biegowy Potop Szwedzki organizowany przez Stenaline Polska.
 
Decyzja Kapituły, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 
Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.

 

Postanowienia końcowe

 

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej parkrun oraz na portalach społecznościowych. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie prac na wszelkich polach eksploatacji. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do:
 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Prześlij znajomemu:

parkrun Ogród Saski 11

7 razy “p” jak parkrun – parkrun Ogród Saski, Lublin

parkrun to ludzie! To ich energia i zaangażowanie tworzą tę niezwykłą atmosferę, która przyciąga nas w sobotnie poranki na biegi, truchtanie, maszerowanie. Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam parkrun Ogród Saski w Lublinie.   Joanna Klausa-Wartacz: Pierwsze „p” jak pierwszy parkrun. Tomku, skąd wziął się pomysł na uczestnictwo w nim? Gdzie biegłeś swój pierwszy parkrun? Jak to…

Vallaskogen-cover-1-9900000000079e3c

pozdrowienia z parkrun Polska

parkrun to inicjatywa, która angażuje, pomaga i łączy społeczności. Od momentu powstania parkrun wspierał i znacząco zmienił życie milionów ludzi. Pomagaliśmy sobie w trudnych chwilach. Przetrwaliśmy ciężki czas rozłąki spowodowanej pandemią. A teraz z ogromną przyjemnością po półrocznej przerwie, mamy możliwość przekazania Ci dobrej wiadomości. W październiku planujemy powrót na nasze parkrunowe trasy. Ogromna radość…