Nowości - 6th Grudzień 2018
Sekcje:

ABC parkrun: wolontariusze

45546946081_06696bb4c6_z

Czym zajmują się wolontariusze podczas parkrun?

 

Wszystkim! To dzięki nim parkrun jest możliwy, to oni organizują spotkania w poszczególnych lokalizacjach. Wykonują zarówno te widoczne i niezwykle ważne zadania, jak zabezpieczanie trasy, pomiar czasu czy skanowanie wyników, ale także te mniej widoczne, ale równie ważne, jak PR czy wgrywanie wyników i pisanie raportów.

Cokolwiek chcesz robić, niemal na pewno znajdzie się rola dla ciebie. Praca wolontariusza na parkrunie powinna być zabawą. Jeśli więc masz jakiekolwiek wątpliwości związane z zadaniem, które chciałbyś wykonywać, powiedz o tym organizatorom, żeby mogli ci wszystko wyjaśnić i przy okazji uspokoić obawy.

 

Jakie są role naszych ochotników?

 

Koordynator lokalizacji bierze odpowiedzialność za całościowe funkcjonowanie lokalizacji. Może być traktowany jako przewodniczący lokalnego zespołu. Większość koordynatorów lokalizacji (choć nie wszyscy) pełni zwykle także rolę koordynatów biegu.

 

Koordynator biegu odpowiada za bieg organizowany konkretnego dnia. To on podejmuje ostateczną decyzję, czy bieg może się odbyć. Po konsultacjach z pozostałymi wolontariuszami może zdecydować o zmianie trasy (w wypadku, gdyby pojawiło się jakieś zagrożenie), opóźnieniu startu, a nawet – w wyjątkowych okolicznościach – o odwołaniu spotkania. (Najczęstszym powodem jest tu zła pogoda).
Koordynator biegu jest także odpowiedzialny za stworzenie zespołu ochotników. Pomaga mu w tym koordynator wolontariuszy.

 

Przechowując(a)y sprzęt ma dopilnować, żeby cały sprzęt należący do parkrunu i potrzebny do jego organizacji był przechowywany w bezpiecznym miejscu przez cały tydzień. Do jego obowiązków należy również dostarczenie sprzętu na czas przed sobotnim biegiem.

 

Ustawiając(a)y elementy trasy działa za kulisami, co oznacza, że może pełnić tę rolę i brać udział w biegu. Do jego zadań należy pomoc w przygotowaniu sobotniego spotkania.

 

Instruktor nowych uczestników musi mieć spore doświadczenie. Jego zadanie polega na tym, żeby osobom, które uczestniczą w sobotnim spotkaniu po raz pierwszy, wytłumaczyć, jak przebiega trasa i co należy zrobić na mecie.

 

Ubezpieczając(a)y trasę pokazuje uczestnikom spotkania przebieg trasy, zagrzewa ich do wysiłku i ostrzega przed wszystkimi możliwymi utrudnieniami w ruchu oraz innymi zagrożeniami. Pilnuje również, by osoby, które w tym czasie przebywają w parku, wiedziały, że w pobliżu jest organizowany bieg. Jest oczami i uszami koordynatora biegu. Ubezpieczając(a)y trasę pełni kluczową rolę: jeśli na trasie nie ma wystarczającej liczby wolontariuszy, parkrun nie może się odbyć. Więc jeśli widzisz pełniącą tę rolę osobę stojącą przy trasie parkrunu, podziękuj jej za to, że tam jest, szczególnie jeśli pogoda jest deszczowa, mroźna albo wieje silny wiatr. Zawsze wykonuj polecenia ubezpieczającego trasę. Zwykle nosi on odblaskową żółtą kamizelkę, aby być z dala widocznym.

 

Zamykając(a)y stawkę przybywa na metę jako ostatni. Wcześniej upewnia się, że wszyscy pozostali uczestnicy ukończyli już bieg. Zachęca się zamykającego stawkę, by miał przy sobie telefon komórkowy na wypadek jakichś nagłych zdarzeń. To on informuje ubezpieczających trasę, że mogą już opuścić swoje stanowiska i pozbierać porozstawiane wzdłuż trasy znaki. W Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Australii parkrun nie może się odbyć, jeśli nie znajdzie się wolontariusz, który zechce pełnić funkcję zamykającego trasę. Są jednak takie lokalizacje, które nie mają zamykających trasę. Ochotnicy, którzy wykonują to zadanie, mają zaliczony zarówno udział w biegu, jak i wolontariat.

 

Przewodnik dla słabowidzących towarzyszy na trasie parkrunu osobom, które niedowidzą. Wolontariusz pełniący tę rolę ma zaliczony zarówno udział w biegu, jak i wolontariat.

 

Tłumacz języka migowego przekazuje osobom niedosłyszącym oraz niesłyszącym, które po raz pierwszy biorą udział w parkrunie, wszelkie informacje na temat przebiegu trasy i samego biegu.

 

Osoba mierząca czas jest odpowiedzialna za to, by zmierzyć czas wszystkim uczestnikom spotkania. Zapis wyników w połączeniu z odczytem ze skanera kodów osobistych daje końcowy rezultat biegu każdego uczestnika. Zalecamy, by, jeśli to możliwe, na każdym parkrunie było dwóch wolontariuszy dokonujących pomiaru czasu. W ten sposób, jeśli na jednym z urządzeń do pomiaru czasu będzie błędny wynik, możliwe będzie wykorzystanie danych z drugiego urządzenia. Zalecane jest, by  wolontariusze, którzy po raz pierwszy mierzą czas, robili to u boku osób, które już wykonywały to zadanie.

 

Pozycje na mecie: osoba, która pełni tę rolę, jest odpowiedzialna za to, by wydawać tokeny wszystkim uczestnikom we właściwej kolejności. Ta rola wymaga, by wolontariusz miał sprawność manualną oraz żeby umiał zachować spokój i zimną krew w warunkach stresu. Może mu pomagać asystując(a)y przy pozycjach.

 

Asystując(a)y przy pozycjach jest konieczny wtedy, gdy liczba uczestników jest tak duża, że wydawanie tokenów mogłoby być zbyt trudne dla jednego wolontariusza. Asystujący przy pozycjach ściśle współpracuje wtedy z wolontariuszem, który zajmuje pozycję na mecie. Może na przykład przygotować dla niego kolejną partię tokenów. Daje mu w ten sposób poczucie bezpieczeństwa oraz czas potrzebny na wydanie kolejnych tokenów.

 

Skanując(a)y uczestników jest odpowiedzialny za to, by odczytać dane zapisane na tokenie wręczanym uczestnikowi parkrunu w tunelu mety oraz na jego kodzie osobistym. Najpierw należy zeskanować kod osobisty, a dopiero potem token.

 

Sprawdzając(a)y pozycje na mecie jest odpowiedzialny za to, by zanotować (ale nie poprawić) wszelkie rozbieżności, jakie mogą się pojawić między odczytem stopera a numerem wydawanego tokenu.

 

Koordynator tunelu mety ma za zadanie dopilnować sprawnego działania tunelu mety. Jest niezwykle ważne, by uczestnicy parkrunu ustawili się w kolejce po tokeny w tej samej kolejności, w jakiej dotarli do mety. Dzięki temu będzie można zestawić ich wyniki z pozycjami na mecie. Koordynator tunelu mety ma więc instruować uczestników, dokąd pójść i w jakiej kolejce się ustawić, powinien też pomagać tym, którzy biegli zbyt szybko i zmusili się do nadmiernego wysiłku oraz kibicować przekraczającym linię mety. Osoba pełniąca rolę koordynatora powinna łączyć cechy nauczyciela i cheerleaderki.

 

Wprowadzając(a)y wyniki jest odpowiedzialny za to, by zestawić rezultaty biegu z pozycją na mecie, wgrać je do systemu informatycznego parkrunu i wysłać je do siedziby głównej, która opublikuje je na oficjalnej stronie parkrunu. Wolontariusz pełniący tę funkcję ma także wyjaśnić wszelkie rozbieżności w wynikach, jakie mogą się pojawić w ciągu tygodnia.

 

Rower bezpieczeństwa: wolontariusz pełniący tę rolę jedzie przed pierwszymi uczestnikami spotkania, by pokazać im trasę, ostrzega też osoby przebywające w pobliżu, że nadciąga horda biegaczy. Eskortuje też biegacza, który jest na czele stawki. Te zadania wymagają oczywiście, by wolontariusz na rowerze bezpieczeństwa znał doskonale trasę i miał sprzęt dostosowany do wszelkich pułapek terenu. Gorąco doradzamy, by wszyscy wolontariusze na rowerze bezpieczeństwa mieli odpowiedni sprzęt ochronny, a w szczególności kask rowerowy.

 

Wyznaczając(a)y tempoLokalizacja wybiera zwykle jeden tydzień w miesiącu, kiedy uczestnikom parkrunu towarzyszą wolontariusze wyznaczający tempo, tzw. zające. Powinna o tym z wyprzedzeniem poinformować i podać tempo, w jakim wolontariusze zamierzają ukończyć bieg. Wyznaczający tempo informuje pozostałych uczestników (zazwyczaj przy pomocy odblaskowej, żółtej kamizelki z wypisanym na plecach czasem), że pomoże im ukończyć bieg w zaplanowanym czasie. Powinien to zrobić w jednostajnym i równym tempie. Wyznaczający tempo powinien doskonale znać trasę i wyznaczyć taki czas, który najlepiej odpowiada jego możliwościom. Pamiętaj, że nie na każdym parkrunie są wolontariusze wyznaczający tempo. Sposób organizacji spotkań z wyznaczającymi tempo może różnić się pomiędzy lokalizacjami, upewnij się więc co do szczegółów na stronie, fanpejdżu lub u koordynatora danej lokalizacji.

 

Osoba sortująca tokeny działa za kulisami, co oznacza, że może brać udział w biegu, a potem pełnić tę rolę. Po zakończeniu biegu należy posortować tokeny we właściwej kolejności, by były gotowe na następny tydzień.

 

Osoba od komunikacji, znana także jako PR-owiec, ma za zadanie pisanie albo nadzorowanie publikacji raportów z biegu. Powinna też informować lokalne media oraz okolicznych mieszkańców o sobotnich spotkaniach parkrun.

 

Koordynator wolontariuszy działa za kulisami, co oznacza, że może brać udział w biegu, a  także pełnić tę rolę. Jest odpowiedzialny za uzupełnianie harmonogramu wolontariuszy oraz za dopilnowanie, by co tydzień była wystarczająca ich liczba do obsadzenia każdej z ról. Harmonogram wolontariuszy jest obsługiwany przez system informatyczny parkrunu.

 

Przygotowując(a)y raport z biegu działa za kulisami, co oznacza, że może brać udział w biegu, a potem pełnić tę rolę. Osoba pełniąca tę rolę pisze raport z biegu i zamieszcza ją na stronie parkrunu oraz na fanpejdżu danej lokalizacji.

 

Fotograf robi zdjęcia w czasie naszych spotkań, by w ten sposób zachęcić innych ludzi do aktywności fizycznej i przedefiniowania tego, co dla nich oznacza sport oraz bycie aktywnym. Te fotografie to także dokumentacja tego, co dzieje się na naszych spotkaniach. Wszyscy wolontariusze pełniący rolę fotografa proszeni są o przestrzegania naszych zasad dotyczących robienia zdjęć oraz filmowania.
Więcej informacji na temat robienia fotografii w czasie parkrunu w naszych przepisach dotyczących prywatności.

 

Zbierając(a)y elementy trasy działa za kulisami, co oznacza, że może brać udział w biegu, a potem pełnić tę rolę. Już po biegu pomaga spakować cały sprzęt, a także pilnuje, by posprzątać śmieci, jakie mogli pozostawić po sobie uczestnicy biegu.

 

Renata Kim

fot. Paweł Marcinko

Prześlij znajomemu:

Covid update 7 July

Komunikat dot. COVID19 (koronawirus) – 7 lipca

W ostatnią sobotę byliśmy świadkami długo wyczekiwanego powrotu parkrun w Nowej Zelandii, pierwszego z krajów, na terenie którego wznowiliśmy nasze spotkania po przerwie spowodowanej pandemią.   Od początku wyzwania, jakim była pandemia potwierdzaliśmy, że będziemy starali się wznowić nasze spotkania dla jak najszerszej grupy odbiorców w poszczególnych krajach i w możliwie najszybszym czasie, dlatego jest…

couple-4495742_640

Wstęp do mindfulness

Biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się obecnie na świecie, zdolność do redukowania stresu i budowania odporności nigdy nie była ważniejsza. Dr Carolyn Ee jest lekarzem ogólnym, naukowcem, rzecznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia oraz biegaczem. Dr Ee opowiada nam o mindfulness.   Czym jest mindfulness? Sztukę mindfulness definiuje się jako zwracanie uwagi na chwilę obecną…