Sekcje:

Biuletyn koordynatorów i wolontariuszy parkrun Polska – luty 2019

Wstęp

1 | Uczestnicy z psami.

 

Jak wiecie, w ramach parkrun dozwolony jest udział z psem. Uczestnicy, którym towarzyszą psy zobowiązani są do przestrzegania zasad, na jakich odbywa się udział w parkrun. Ostatnio zaktualizowaliśmy wpis na naszym FAQ dotyczący tego zagadnienia, który znajdziecie tutaj.

 

Najważniejsza zmiana to zniesienie wymogu startu uczestników z psami z końca stawki i oficjalne dopuszczenie uprzęży canicross (wcześniej była mowa wyłącznie o krótkiej smyczy). Bez zmian pozostaje wymóg maksymalnie jednego psa na uczestnika – zwróćcie uwagę koordynatorom biegów, by pilnowali tego wymogu.

 

Dodatkowo prosimy o bezwzględne oznaczanie w WebFMS biegów z psami jako “assisted” w przypadku, gdy mogą one mieć wpływ na rekord trasy lub w kategorii wiekowej, a w pozostałych przypadkach wyłącznie na życzenie uczestnika.

 

Grzegorz Tomaszewski
Koordynator ds. Aktywacji i Wsparcia

 

2 | Przechodzimy na Gmail – zmiana serwerów i adresów lokalizacji.

 

W najbliższym czasie rozpoczniemy przenoszenie skrzynek mailowych lokalizacji z dotychczasowej aplikacji Webmail do Gmail, jak również udostępnienie lokalizacjom korzystania z innych aplikacji oraz usług w ramach kont G Suite (w tym np. Wspólnego dysku, dokumentów, zdjęć). W dniu jutrzejszym na skrzynki lokalizacji przesłane zostaną dodatkowe informacje na temat procesu przenoszenia kont poszczególnych lokalizacji oraz dodatkowe instrukcje. Przejście na Gmail stworzy możliwość lepszej obsługi poczty mailowej, w tym korzystanie z niej na urządzeniach mobilnych, jak również możliwość z szeregu usług w ramach kont G Suite.

 

Przy okazji zmiany serwerów oraz aplikacji, która będzie obsługiwała naszą pocztę zmianie (skróceniu i uproszczeniu) ulegną również adresy mailowe lokalizacji, które będą zawierały tylko nazwę lokalizacji bez dodatkowych członów “biuro” oraz “wolontariusze” (np. gdyniabiuro@parkrun.com ulegnie zmianie na gdynia@parkrun.com).

 

Jakub Fedorowicz
Koordynator parkun Polska

 

3 | Nadawanie uprawnień do WebFMS.

 

Przypominamy, że wyniki biegu powinny być wprowadzane do systemu WebFMS niezwłocznie po parkrunie. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy dołożyć wszelkich starań aby wyniki były wprowadzone w sobotę, a najpóźniej w niedzielę. W celu usprawnienia tego procesu sugerujemy przeszkolenie wszystkich koordynatorów biegów lub dodatkowe osoby dedykowane wyłącznie do tego zadania w Waszych zespołach w zakresie opracowywania wyników.

 

Jednocześnie prosimy, by każda osoba wprowadzająca wyniki do systemu dokonywała tego na swoim loginie. Wprowadzanie wyników nie może odbywać się poprzez przekazywanie loginu i hasła koordynatora lokalizacji innym uczestnikom. Prosimy o nadawanie uprawnień i logowanie się za pomocą swojego (indywidualnego) profilu w WebFMS. W ramach naszego systemu:

 

  • można sprawnie zarządzać nadawaniem i odbieraniem uprawnień dostępu do systemu,
  • zwykły użytkownik nie ma wszystkich uprawnień, jakie posiada koordynator,
  • w historii działań wykonywanych w systemie zapisywany jest rzeczywisty użytkownik, który te działania wykonywał, co w razie problemów pozwala sprawnie odtworzyć sekwencję zdarzeń,
  • w przypadku uzupełniania harmonogramu wolontariuszy w lokalizacji przez różne osoby, w sekcji Volunteer Rosters / Komentarze dot. biegu widoczna jest historia dodawania i usuwania uczestników na poszczególne funkcje wolontariackie w daną sobotę.

 

Aby nadać uprawnienia użytkownikowi, z rozwijanego menu w WebFMS prosimy wybrać “User Admin”, na kolejnym ekranie wyszukać użytkownika i kliknąć “Next”. Następnie pozostawiamy domyślne ustawienia i klikamy “Save & Finish”. Jeśli użytkownik nie miał do tej pory ustawionego hasła lub miał je zbyt słabe (nie spełniające wymogu posiadania minimum jednej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego), na maila którego uczestnik podał przy rejestracji przyjdzie prośba o ustawienie hasła.

 

Zabranie uprawnień jest podobnym procesem jak opisany wyżej, rózni się jedynie tym, iż po wybraniu użytkownika należy usunąć istniejące już uprawnienia poprzez kliknięcie na “X”.

 

Grzegorz Tomaszewski
Koordynator ds. Aktywacji i Wsparcia

 

4 | Czym jest parkrun?

 

W ramach pierwszej edycji biuletynu postanowiliśmy nieco wrócić do korzeni i przypomnieć czym jest parkrun i jak należy rozumieć naszą inicjatywę.

 

parkrun to oddolna inicjatywa, która ma za zadanie pomagać ludziom poprawić ich kondycję (zarówno psychiczną, jak i fizyczną), promować regularną aktywność, jak i przede wszystkim zbliżać ludzi do siebie i tworzyć społeczność. Dlatego bardzo ważna jest atmosfera, która powoduje, że uczestnicy chętnie biorą udział w spotkaniach parkrun regularnie. Zadbajmy o nią, gdyż jest gwarancją rozwoju lokalizacji i zdobywania coraz większej liczby uczestników. Nasze motto to czynić naszą planetę zdrowszą i szczęśliwszą.

 

parkrun jest przeznaczony dla wszystkich, niezależnie od ich kondycji, uzyskiwanych rezultatów, czy też poziomu uprawianej aktywności. Zachęcajmy różne grupy do udziału, nie tylko osoby biegające, młode, czy też wysportowane. Z parkrun najbardziej skorzystać mogą nie ci, dla których aktywność fizyczna jest normą, ale ci, którzy jej nie uprawiają bądź nie uprawiają jej regularnie. Celem parkrun jest zachęcenie do udziału w spotkaniach jak najszerszej grupy uczestników bez względu na stan zdrowia, kondycję, czy też uzyskiwane rezultaty. Nasza inicjatywa nie jest klubem czy zamkniętą grupą i nie ogranicza się do jednej i tej samej grupy osób, ale jest otwarta i aktywnie zachęca do udziału wszystkich.

 

parkrun jest dobrym miejscem dla grup, które z jakichś powodów są wykluczone bądź dyskryminowane, takich jak niepełnosprawni (fizycznie lub umysłowo), mniejszości etniczne czy wyznaniowe, przedstawiciele innych narodów i kultur. parkrun ma zbliżać ludzi niezależnie od ich wyglądu, płci, narodowości, wyznania, poglądów politycznych, czy też orientacji seksualnej. parkrun ma być miejscem, w którym każdy będzie czuł się dobrze.

 

Sebastian Wojciechowski
Koordynator parkrun Polska ds. Aktywacji i Wsparcia (Wschód)

 

5 | Zespoły w ramach lokalizacji.

 

W ramach każdej lokalizacji parkrun powoływany jest jej koordynator działający(a) jako wolontariusz(ka), który(a) czuwa nad lokalizacją, jako całością.

 

Koordynator lokalizacji nie powinien(a) robić wszystkiego sam(a). Głównym zadaniem koordynatora lokalizacji jest zbudowanie wokół siebie zespołu i dbanie, aby w jego ramach realizowane były wszystkie potrzebne działania (m.in. prowadzenie spotkań, wprowadzenie wyników, promocja, przygotowanie informacji po spotkaniu, obsługa mediów społecznościowych).

 

Budowanie stałego zespołu koordynatorów biegów/spotkań i pomoc koordynatorom w tworzeniu niezależnych zespołów wolontariuszy powinno być jednym z priorytetowych zadań od samego początku istnienia każdej lokalizacji. Podstawowy zespół nie musi być liczny (np. 5-6 osób) ale warto, żeby były to osoby zaangażowane, które faktycznie chcą wspierać przebieg spotkań i rozwijanie lokalizacji.

 

W lokalizacjach gdzie istnieją zespoły obserwujemy większe zaangażowanie uczestników w pomoc przy organizacji spotkań i co niezwykle istotne – nikt nie jest obciążony ponad miarę i każdy może cieszyć się zarówno organizowaniem, jak i udziałem w parkrun w charakterze uczestnika na trasie.

 

Sebastian Wojciechowski
Koordynator parkrun Polska ds. Aktywacji i Wsparcia (Wschód)

 

6 | Brak kodu – brak wyniku – bez wyjątków.

 

Wszędzie w ramach parkrun oferujemy bezpłatne, cotygodniowe biegi na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Jedynym formalnym wymogiem, jaki stawiamy naszym uczestnikom, jest jednorazowa rejestracja i przynoszenie ze sobą na parkrun wydrukowanego kodu uczestnika lub opaski. Na wszystkich naszych spotkaniach obowiązuje więc zasada “brak wydrukowanego kodu kreskowego – brak wyniku”. Jest niezmiernie ważne, aby ta reguła była konsekwentnie przestrzegana we wszystkich lokalizacjach parkrun na całym świecie.

 

Wciąż jednak słyszymy o sytuacjach, gdy w niektórych lokalizacjach uczestnicy bez kodu są dodawani ręcznie bez wyników. Może się wydawać, że robimy przysługę uczestnikom, dopisując ich ręcznie do wyników. Często jednak zdarza się, iż ten sam uczestnik pojawia się ponownie bez kodu w innej lokalizacji, która ściśle przestrzega powyższej reguły. Mieliśmy przypadki wymuszania dopisywania takich uczestników, który nie chcieli przyjąć do wiadomości, że reguła „brak kodu – brak wyniku” jest jednolita dla całego świata parkrun i powoływali się na brak tej zasady w innej lokalizacji. Rodzi to niepotrzebne sytuacje stresowe dla wolontariuszy. Tymczasem doświadczenie uczy, że jeśli raz nie dopiszemy uczestnika bez kodu, będzie on się starał unikać takiej sytuacji w przyszłości. Jak widzicie więc, brak spójności w stosowaniu tej zasady ma negatywny wpływ na całą społeczność parkrun, w związku z tym jeszcze raz przypominamy o przestrzeganiu tej zasady we wszystkich lokalizacjach.

 

Grzegorz Tomaszewski
Koordynator ds. Aktywacji i Wsparcia

 

7 | parkrun Polska w liczbach.

 

Na koniec garść statystyk za miesiąc styczeń, które chcielibyśmy zamieszczać regularnie w ramach biuletynu.

 

W styczniu zanotowaliśmy:

259 edycji parkrun (+12.6% w stosunku do stycznia 2018)
941 nowe rejestracje (-23.1%)
13,194 osób ukończyło parkrun (+8.1%)
2,393 wolontariuszy wspierało organizację spotkań (+34.7%)
Średnia liczba uczestników na spotkanie wyniosła: 50.94 (-4.0%)

 

Styczeń nie jest nigdy łatwym miesiącem dla uczestników parkrun w naszym kraju. Pomimo tego, na naszych trasach w styczniu 2019 gościliśmy prawie 1000 uczestników więcej w porównaniu ze styczniem 2018, a liczba wolontariuszy wzrosła o ponad jedną trzecią w porównaniu z zeszłym rokiem. Gratulacje dla naszych bohaterów!

 

Arron Trevor
Ambasador parkrun Polska | Udział i statystyki

Prześlij znajomemu:

Sierpień5

Pozdrowienia z parkrun Polska!

Witaj w najnowszym biuletynie parkrun Polska!   Pewnie zastanawiasz się co porabiamy w drugiej połowie sierpnia? Intensywnie odpoczywamy, podziwiając przepiękne zakątki naszego kraju, chodzimy po górach, zbieramy grzyby, fotografujemy ołowiane chmury, skaczemy przez fale, a sobotę rozpoczynamy od przesympatycznych 5 kilometrów w dotąd nieodkrytym przez nas miejscu.   Mam nadzieję, że lektura najnowszego biuletynu, będzie…

Kalendarz parkrun Polska

Kalendarz parkrun Polska

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami, które będą miały miejsce w najbliższych tygodniach. Dla Waszej wygody w jednym miejscu gromadzimy informacje o nowych lokalizacjach, specjalnych edycjach, urodzinach, czy też okrągłych spotkaniach w ramach poszczególnych lokalizacji parkrun w Polsce.   Urodziny lokalizacji   Sobota, 24.08.2019 r. – 4. urodziny parkrun Wolbrom. Więcej na profilu Facebook lokalizacji….