Nowości - 3rd Czerwiec 2020
Sekcje:

Komunikat dot. COVID19 (koronawirus) – 2 czerwca

Covid19 update - 2 June

W zeszłym tygodniu zapowiedzieliśmy przedłużenie zawieszenia naszych spotkań do końca czerwca, co w większości naszych terytoriów było spodziewane ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną, jak i związane z nią obostrzenia. Jednocześnie, niektóre z krajów, na terenie których organizowane są nasze spotkania, są już w trakcie lub spodziewają się w najbliższym czasie znoszenia kolejnych ograniczeń i szybkiego powrotu do sytuacji sprzed epidemii.

 

Pomimo, że bardzo cieszymy się w związku z przyspieszającym procesem powrotu do normalnego funkcjonowania w tych krajach, podtrzymujemy nasze stanowisko odnośnie decyzji o wznowieniu na ich terenie naszych spotkań, która podjęta zostanie przez parkrun Global (organizację w Wielkiej Brytanii odpowiedzialną za organizację parkrun na świecie), w porozumieniu z pracownikami lub wolontariuszami koordynującymi spotkania parkrun w danym kraju. Decyzja o wznowieniu parkrun będzie podyktowana sytuacją prawną, obowiązującymi zaleceniami, jak również naszym wspólnym przekonaniem o możliwości bezpiecznej organizacji naszych spotkań.

 

Dodatkowo, choć nie wykluczamy zastosowania dodatkowych środków oraz procedur w ramach niektórych lokalizacji, na chwilę obecną nie planujemy wznowienia naszych spotkań w ramach danego kraju do momentu, gdy nie będziemy mogli otworzyć wszystkich lokalizacji na jego terenie w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi na jego terenie przepisami. Ponadto, na obecnym etapie, nie przewidujemy ponownego uruchomienia spotkań w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie organizować ich w tej samej lub zbliżonej do dotychczasowej  formule.

 

W pełni doceniamy dobre intencje i dziękujemy wszystkim z Was, którzy przedstawili pomysły i sugestie dotyczące sposobu organizacji naszych spotkań w czasie znoszenia kolejnych obostrzeń, takie jak starty w grupach, brak tokenów na linii mety, ograniczona liczebność uczestników, czy też zachowanie wymaganego dystansu przez uczestników. Dziękując za Wasze propozycje, mamy świadomość, że większość tych pomysłów oznaczałaby dodatkowy wysiłek i odpowiedzialność wolontariuszy organizujących spotkania, a w wielu przypadkach wprowadzenie ich nie byłoby możliwe do wyegzekwowania. Sukces parkrun to w dużej mierze prosta formuła organizacji (jak i udziału) naszych spotkań, tym bardziej w świetle obecnej sytuacji musimy mieć to na uwadze.

 

Wiemy, że wielu z Was czytając ten komunikat będzie zastanawiało się, czy w związku z powyższym parkrun powróci bez konieczności wprowadzenia zmian w sposobie organizacji naszych edycji. Wierzymy, że tak a nasze przekonanie opieramy na zmniejszającym się zasięgu oraz skutkach pandemii COVID19, zmieniających się wytycznych i towarzyszącym temu znoszeniu poziomu obostrzeń. Wiele krajów jest zdeterminowana do przywrócenia aktywności sportowej, w tym sportów kontaktowych oraz dyscyplin, w których utrzymanie dystansu pomiędzy uczestnikami nie jest możliwe. Do szkół wracają regularne zajęcia, ludzie wracają do normalnej pracy a społeczności odbudowują swoje relacje. Wszystko to zbliża nas do momentu, w którym będziemy mogli ponownie zaprosić Was do udziału w naszych spotkaniach. Dlatego jesteśmy pewni, że będziemy mieli możliwość cieszyć się parkrun we wszystkich lokalizacjach, w ramach których spotykaliśmy się do tej pory.

 

Fundamentalną część parkrun stanowi budowanie kontaktów między ludźmi, tworzenie przestrzeni do bycia razem oraz cieszenie się wspólną aktywnością fizyczną. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy uczestników, prostej formule oraz wykorzystywanej technologii, która pozwala tworzyć nam przestrzeń dla wspólnych spotkań. Wierzymy, że w obecnym czasie zbliżanie ludzi jest bardziej istotne niż kiedykolwieka w naszej historii.

 

Pomimo, że spotkania parkrun na chwilę obecną pozostają zawieszone do końca miesiąca, będziemy kontynuowali publikowanie naszych komunikatów oraz istotnych informacji dotyczących poszczególnych krajów, jak również nasze kolejne decyzje. Decyzje o wznowieniu spotkań parkrun w poszczególnych krajach poprzedzone zostaną stosownymi komunikatami, natomiast szczegółowe informacje będą przekazywane poprzez stosowanye w danym kraju kanały komunikacji (blog, media społecznościowe, kanały dla koordynatorów i wolontariuszy oraz inne).

 

Jeszcze raz dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie, cierpliwość oraz zrozumienie.

Przejdziemy przez to. Razem.

 

Tom Williams
COO, parkrun Global

 

#COVID-19

Prześlij znajomemu:

Covid update 7 July

Komunikat dot. COVID19 (koronawirus) – 7 lipca

W ostatnią sobotę byliśmy świadkami długo wyczekiwanego powrotu parkrun w Nowej Zelandii, pierwszego z krajów, na terenie którego wznowiliśmy nasze spotkania po przerwie spowodowanej pandemią.   Od początku wyzwania, jakim była pandemia potwierdzaliśmy, że będziemy starali się wznowić nasze spotkania dla jak najszerszej grupy odbiorców w poszczególnych krajach i w możliwie najszybszym czasie, dlatego jest…

couple-4495742_640

Wstęp do mindfulness

Biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się obecnie na świecie, zdolność do redukowania stresu i budowania odporności nigdy nie była ważniejsza. Dr Carolyn Ee jest lekarzem ogólnym, naukowcem, rzecznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia oraz biegaczem. Dr Ee opowiada nam o mindfulness.   Czym jest mindfulness? Sztukę mindfulness definiuje się jako zwracanie uwagi na chwilę obecną…