Biuletyn Koordynatorów i Wolontariuszy

Wstęp

Biuletyn koordynatorów i wolontariuszy parkrun Polska – luty 2019

1 | Uczestnicy z psami.   Jak wiecie, w ramach parkrun dozwolony jest udział z psem. Uczestnicy, którym towarzyszą psy zobowiązani są do przestrzegania zasad, na jakich odbywa się udział w parkrun. Ostatnio zaktualizowaliśmy wpis na naszym FAQ dotyczący tego zagadnienia, który znajdziecie tutaj.   Najważniejsza zmiana to zniesienie wymogu startu uczestników z psami z końca stawki…